> Financiële regelingen

Financiële regelingen

Er zijn verschillende subsidieregelingen waarvan u als werkgever gebruik kunt maken bij het aannemen en/of scholen van (nieuwe) medewerkers. Bijvoorbeeld bij het aanbieden van praktijkplaatsen voor MBO leerlingen (BBL), het in dienst nemen van 50 plussers of bij het omscholen van huidige werknemers die hun baan dreigen te verliezen.  

Regelingen landelijke overheid

  • Subsidieregeling Praktijkleren: de subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van een werkgever voor de begeleiding van een praktijkleerplaats.
  • Tel mee met Taal: Via de subsidieregeling Tel mee voor Taal kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor taalscholing van hun medewerkers.
  • Het lage-inkomensvoordeel (LIV); het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl). Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon. Lees hier meer over.
  • Jeugd-LIV: Het jeugd-LIV is de compensatie die werkgevers per 1 januari 2018 krijgen voor de verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon per 1 juli 2017.
  • Loonkostenvoordeel (LKV); Het LKV is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl). Met ingang van 1 januari 2018 zijn er vier loonkostenvoordelen, te weten: LKV oudere werknemer,  LKV arbeidsgehandicapte werknemer, LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden,  LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer.

Berekenen

  • Subsidiecalculator: overzicht van mogelijke subsidies, premiekortingen en afdrachtvermindering voor werkgevers.
  • Regelhulp Premiekortingen en LIV: een regelhulp van de Rijksoverheid die werkgevers helpt om vast te stellen of zij recht hebben op een premiekorting en/of het lage-inkomensvoordeel.

Advies?

Wilt u persoonlijk advies of wilt u weten welke extra regelingen er gelden in uw regio? Neem contact op met het leerwerkloket voor een vrijblijvend adviesgesprek.